Tref­fen der Kol­pings- Frau­en­grup­pe

Pfarr­heim St. Eli­sa­beth, Tref­fen der Kol­pings­frau­en­grup­pe

Tref­fen der Kol­pings-Frau­en­grup­pe bei Kaf­fee und Ku­chen.

Termin
21.02.2017, 14:30 Uhr
Ort
Pfarr­heim St. Eli­sa­beth
Bött­cher­stra­ße 8
34346 Han­no­versch Mün­den
Leitung / Ansprechperson
Marina Löbermann
Veranstalter

Kol­pings­fa­mi­lie Han­no­versch Mün­den